• « back

  Abha Cabila

  Abha Cabila nacido en Mayo 2017

  padre Jyar Meia Lua (RFI Maktub x Jiullya El Jamaal)
  madre Abha Ghazali (El Perfecto x Abha Hamir)
  close pedigree
   ABHA CABILA  JYAR MEIA LUA  RFI MAKTUB  ALTAM YSHMAYL  RSD DARK VICTORY 
   YAMINA 
   RFI CYNTILLATION  NINJAH EL JAMAAL 
   C CYNADRA 
   JIULLYA EL JAMAAL  ALI JAMAAL  RUMINAJA ALI 
   HERITAGE MEMORY 
   JULLYE EL LUDJIN  LUDJIN EL JAMAAL 
   NV JUSTA DREAM 
   ABHA GHAZALI  EL PERFECTO  VALLEHERMOSO  PROCYON 
   BETELGEUSE 
   EXAMPLE  BARICH DE WASHOE 
   MAKKORA 
   ABHA HAMIR  BAMBU  MAQUILLO 
   OCALINA 
   GARBI  ORIVE 
   CEQUI